„Zamień pytanie w działanie” – Metoda Projektu z Siatką Przyrostu Kompetencji

Metoda projektu jest niezwykła, bowiem jej podstawą jest budowanie doświadczeń dzieci w samodzielnym poznawaniu świata. Przedstawiony przeze mnie model to autorska adaptacja wielu rozwiązań metodycznych, na które składają się:  założenia metody projektu według Williama H. Kilpatricka oraz  Teorii Inteligencji Wielorakich H. Gardnera uzupełnionych o założenia edukacyjne wypraw i ekspertów zaczerpnięte ze szkół Scholaris w Chicago. Całość dostosowana została poprzez praktyczne wdrożenia do realiów polskiego systemu edukacji ale też udoskonalona i unowocześniona poprzez zastosowanie rysunku symbolicznego oraz rozwijanie kompetencji kluczowych.

„Zamień pytanie w działanie” to kierunek pracy zarówno dzieci jak i nauczycieli. Rolą nauczycieli w tym modelu jest bowiem stwarzanie warunków do działania, wzbudzanie ciekawości poznawczej i kierowanie aktywnością dzieci  poprzez pytania.

Szkolenie umożliwi nie tylko zbudować podstawy teoretyczne,  ale przede wszystkim nabyć umiejętności praktyczne, które bez trudu pozwolą na wprowadzenie tej metody do pracy z dziećmi. Przedstawię określone faz projektu i wskaże proste i efektywne rozwiązania. Pozwoli to bez „spięcia” i przywiązania do teorii korzystać z zasobów przedszkola i środowiska w pracy metodą projektu.

Prowadząca

Justyna Cholewińska
Justyna Cholewińska
Justyna Cholewińska
„Zamień pytanie w działanie” - Metoda Projektu z Siatką Przyrostu Kompetencji

W zależności od potrzeb pracy z  dziećmi lub dorosłymi wykorzystuję swoje kompetencje  bycia nauczycielem, logopedą, trenerem, coachem czy też umiejętność zarządzania. Lubię uczyć innych, ale też uczyć się sama, dlatego cały czas doskonalę swoją wiedzę. Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii na UMCS w Lublinie, szkół  trenerskich i coachingu Grupy SET i Novum w Warszawie. Uczę się  także obserwując systemy edukacji w innych krajach, czerpiąc z nich metody pracy, które adaptuję opracowując i wdrażając jako innowacje pedagogiczne. Swym doświadczeniem dzielę się także będąc konsultantem dla Uczelni Wyższych, TVP czy teatrów w zakresie  projektów związanych z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Premiera szkolenia: listopad 2019
Czas szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Przyłącz się do społeczności 3 000 nauczycieli korzystających z programu EduAkcja!