Metoda Globalnego Czytania Glenna Domana w edukacji przedszkolnej

Cytując Glenna Domana – twórcę Metody globalnego czytania – „Czytanie jest jedną z najważniejszych funkcji w życiu, ponieważ cała nauka opiera się na umiejętności czytania”. W procesie rozwijania u dzieci kompetencji związanych z nauką czytania niezwykle ważna jest rola edukacji elementarnej. Właśnie na tym etapie budujemy przestrzeń do tego, aby dzieci poprzez zabawę i spontaniczne odkrycia odczytywały wyrazy nazywające to, co im bliskie i znane z codziennej aktywności.

Metodą globalnego czytania – jako jedną z metod nauki czytania – zajmuję się, odnajdując dla niej kontekst w edukacji XXI wieku w Polsce. W czasie kursu przeprowadzę Was przez główne założenia metody oraz wykażę jej związek z neurodydaktyką, która obecnie zdominowała myślenie o edukacji w Polsce i na świecie. Przeprowadzę Was przez etapy nauki czytania metodą Domana oraz nauczę budować harmonogramy i organizować pracę tak, aby efektywność zastosowania metody była na najwyższym poziomie. Nie zapomnimy również o narzędziu, które jest obligatoryjne dla Metody globalnego czytania, czyli o kartach, na których, w centrum, umieszczone są wyrazy, a w kolejnych etapach zdania. Ponadto zwrócę szczególną uwagę na to, czym różni się powszechnie znana książka do globalnego czytania od książek do Metody globalnego czytania.

Prowadząca

Karolina Pol
Karolina Pol
Karolina Pol
Metoda Globalnego Czytania Glenna Domana w edukacji przedszkolnej

Jako właścicielka firmy edukacyjnej EduKaPol Szkolenia pomagam nauczycielom z całej Polski poznawać i stosować innowacyjne metody edukacyjne. Podpowiadam jak zaplanować i zorganizować pracę określonymi metodami tak, aby prowadzone przez nauczycieli zajęcia były atrakcyjne, a ich efekty miały wpływ na zintegrowany i efektywny rozwój uczniów. W czasie prowadzonych przeze mnie szkoleń najważniejszą dla mnie wartością są ludzie i budowane przestrzeni do działań edukacyjnych opartych na relacjach. Moim zdaniem tak jak, człowiek jest istotą społeczną, edukacja również ma charakter społeczny, ponieważ każda osoba, którą spotykamy na swojej drodze ma wpływ na to, czego się uczymy, jak się uczymy i jaką mamy motywację do uczenia się.

Premiera szkolenia: październik 2019
Czas szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Przyłącz się do społeczności 3 000 nauczycieli korzystających z programu EduAkcja!