Mali właściciele wielkich mózgów. O neurobiologii wczesnego dzieciństwa

Rozwój ośrodkowego układu nerwowego przebiega u ludzi wyjątkowo.  Biologia naszego gatunku wymusza na nas wczesne urodzenie, a jego następstwa wpływają na całe nasze życie i to nie tylko w biologicznym ale też społecznym wymiarze. Nasze dzieci rodzą się z niedojrzałym  mózgiem i rozwijają go intensywnie przez pierwsze lata swojego życia.  Ich bezradność i potrzeby tworzą konieczność opieki ze strony dorosłych i powodują, że ten właśnie, wczesny etap rozwoju jest  najistotniejszy w ich życiu.

Wszystko co je spotyka w tym czasie, będzie miało wpływ na ostateczny stan ich mózgów, a zapewnienie prawidłowych warunków rozwoju jest niezwykle ważne. Neurobiologia rozwoju, oraz jej edukacyjne wcielenie w postaci neurodydaktyki, daje możliwość nowego spojrzenia na rolę rodziców i nauczycieli na tym etapie życia. W trakcie szkolenia dowiesz się jak dynamicznie rozwijają się mózgi małych  dzieci, jakie czynniki środowiska sprzyjają a jakie mogą ograniczyć  ten rozwój, spojrzymy też na wybrane zachowania dzieci z perspektywy ich neurorozwojowych możliwości i ograniczeń. Wyjaśnimy też powody dla których wczesne urodziny, choć stanowiły rozwiązanie ryzykowne i bardzo kosztowne, okazało się dla naszego gatunku kluczowe w późniejszym sukcesie ewolucyjnym. W znacznej mierze  następstwa tego właśnie faktu decydują o naszej wyjątkowości i unikalnych możliwościach jakie posiada człowiek.

Prowadzący

dr Marek Kaczmarzyk
dr Marek Kaczmarzyk
dr Marek Kaczmarzyk
Mali właściciele wielkich mózgów. O neurobiologii wczesnego dzieciństwa.

Biolog, neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, autor artykułów i książek z zakresubiologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia oraz podręczników i programów szkolnych. Specjalista w  zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczeniasię, nauczania i wychowania. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii, Wydział Biologiii Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski.

Premiera szkolenia: sierpień 2019
Czas szkolenia: 2,5 godziny dydaktycznej

Przyłącz się do społeczności 3 000 nauczycieli korzystających z programu EduAkcja!